Vacatures

Het bestuur van Febe bestaat momenteel uit 8 leden. Behalve de voorzitter, secretaresse en penningmeesters bestaat het bestuur uit leden die contactpersonen zijn van commissies of werkgroepen.

Als bestuurslid wordt er van je verwacht, dat je:

  • Initiatief kunt nemen en actief meedenkt
  • Contactpersoon bent voor een werkgroep
  • Medeverantwoordelijk bent voor planning en uitvoering van bestuurswerkzaamheden
  • Deelneemt aan de bestuursvergaderingen.

In mei 2015 is er door vertrek van een bestuurslid, een plaats vrij gekomen voor een algemeen bestuurslid. Wil jij graag ervaring opdoen binnen een bestuur, of heb je al ervaring en wil je die inzetten voor Febe, dan nodigen we je van harte uit voor een gesprek.