Thema 2014 - 2018

Voor de komende periode is als beleidsthema gekozen ‘Zorg grenzeloos?!’

Als christenen maken we ons zorgen over het steeds meer overschrijden van grenzen op medisch gebied. Er lijkt steeds meer te kunnen en te mogen op medisch-ethisch gebied, de grenzen lijken van alle kanten te worden overschreden. Wat zal ons de toekomst nog brengen?

De autonomie van de mens lijkt het grootste goed te zijn. Daarom worden enerzijds kosten noch moeiten gespaard, maar anderzijds is er voor christenen en hun visie, die op Gods Woord is gegrond, soms nauwelijks ruimte. Hoever gaan wíj mee; waar liggen onze grenzen, zowel persoonlijk, als op medisch-ethisch gebied? Waar liggen de grenzen van onze collega’s of medemensen? Ook de kosten in de zorg bereiken een grens en welke keuzes worden er dan gemaakt? Wat te denken van langdurige en chronische zorg? Bij dit thema kun je ook denken aan ontwikkelingshulp; zorg die over landsgrenzen heengaat. Ook valt te denken aan marktwerking in de zorg. Een zeer actueel thema!