Medisch

Geachte dames/heren,
Kan een ziekenhuis op basis van leeftijd besluiten om niet te reanimeren? En zo ja, hoe kun je daarmee omgaan als je daar als familie niet mee eens bent?
Alvast bedankt voor uw reactie.

 

Hartelijk dank voor uw gestelde vraag. In de afgelopen jaren is reanimatie regelmatig het onderwerp van gesprek geweest.

In ziekenhuizen en zorginstellingen is in principe een duidelijk reanimatiebeleid afgesproken. Dit betekent niet, dat het beleid overal hetzelfde is. Er kunnen verschillende keuzes worden gemaakt in het wel of niet reanimeren. In het ziekenhuis is de geldende regel, dat iedereen gereanimeerd wordt wanneer er sprake is van een hartstilstand, tenzij er een niet-reanimeerbeleid is afgesproken met de patiënt en/of familie en dit besluit ook op papier staat. Alleen op basis van leeftijd kan niet besloten worden om een patiënt niet te reanimeren. In de praktijk is de kans dat een reanimatie slaagt en de patiënt na de behandeling het ziekenhuis kan verlaten ongeveer 20 procent. De slagingskans van het reanimeren hangt af van de algehele conditie van de patiënt, de tijd tussen de hartstilstand en het reanimeren en de plek van de reanimatie. Bij de oudere patiënt is de slagingskans echter sterk verlaagd door een verslechterde algehele conditie van de patiënt. Bij de oudere patient hebben we namelijk vaak te maken met andere ziektes en aandoeningen, ook wel co-morbiditeit genoemd.

Een arts kan beslissen, dat een patiënt op medische gronden niet gereanimeerd zal worden. Een niet-reanimeerbesluit is gerechtvaardigd, wanneer de reanimatiepoging geen reële slagingskans heeft en/of wanneer een reanimatiepoging niet in verhouding staat tot de gewenste uitkomst, wanneer de behandeling niet proportioneel is. Als familie kun je, liefst vroegtijdig, een gesprek aangaan met de behandelend arts van de patiënt, wanneer je het niet eens bent met het niet-reanimeerbesluit of wanneer de familie vragen heeft omtrent het wel of niet reanimeren. In dat gesprek kunnen alle medische en persoonlijke argumenten afgewogen worden. Voor een christen is het uitgangspunt, dat je verantwoordelijk bent voor het leven dat je van God hebt ontvangen en reanimatie is één van de medische handelingen die erop gericht is om dit gegeven leven in stand te houden. Gezien de enorme vooruitgang van de medische mogelijkheden, moeten we de dood echter wel een plaats blijven gunnen. Op een gegeven ogenblik past een eerbiedig terugtreden. Er is immers ‘een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven’ (Prediker 3:2).

 Meer informatie over reanimeren, kunt u onder andere vinden in:

- Het boek ‘Als grenzen vervagen’, dr. H.J. Agteresch;

- Het boek ‘Waardevol leven’, dr. R. Seldenrijk.