Juridisch

Ik werk in een protestant christelijke instelling. Op de website staat onder andere dat euthanasie niet binnen de instelling plaatsvind. Nu is dit onlangs wel binnen de instelling gebeurd. Toen we vroegen hoe dit mogelijk was, gaven ze aan dat de Nederlandse wet geen ruimte geeft hier niet aan mee te werken.
Ook omdat dit een privézaak tussen de patiënt en de arts is. Is hier inderdaad niet aan te ontkomen? In hoeverre werk je hier in mee, als je wel degene bent die de arts belt met het verzoek tot? Daarnaast is er een innerlijke strijd als je vooraf de persoon verzorgd, want wat zeg je nog ...

 

Beste vraagsteller,

Een paar richtlijnen die je wellicht verder kunnen helpen:
1. Een arts is niet verplicht mee te werken aan een euthanasieverzoek van een patiënt. Ik maak uit je vraag op dat jij geen arts bent, zodat jij dus ook niet kan worden verplicht om er aan mee te werken.
2. Je mag van je werkgever (de instelling) verwachten dat ze regels hebben hoe ze omgaan met een dergelijk verzoek van een patiënt. Daaronder valt dus ook de vraag of de arts wordt gebeld en wie de arts belt.
3. "Wat zeg je nog?" Dit is een vraag die lastig is om te beantwoorden. Het zou fijn zijn als er een sfeer is waarbinnen je iets kunt vertellen. Vertellen waarover? Dat zal afhangen van wie je tegenover je hebt. Als je vertelt, zul je ongetwijfeld praten over de genade die bij God te vinden is. Je ziet hier dat het erg waardevol is als er niet alleen bij deze gelegenheid, maar ook al vooraf gesproken wordt over zonde en genade, want dan kun je ergens op voortborduren. Maar ik weet vanzelf niet hoe dat bij jou en bij de instelling waar je werkt functioneert. Is er iets dat al eerder aan deze patiënt is gezegd of wat ze heeft gehoord, waar je op kunt teruggrijpen?
4. Praat hierover met andere Febe-leden. Wellicht hebben anderen ook ervaring hiermee en kun je daarvan leren.
Het beste ermee.

Met vriendelijke groet,
Marius Rebel

 

Bedankt voor uw antwoord. Is verder duidelijk. Alleen nog een vervolgvraag op punt 2, over de regels van de instelling. Op de site staat dus dat bij ons geen euthanasie plaatsvind. In hoeverre werk ik er aan mee als ik als verzorgende wel de arts bel met deze vraag. En ondanks dat dit op de site staat, geven ze aan dat de Nederlandse wet geen ruimte geeft om dit te voorkomen. Omdat dit in samenspraak tussen de arts en de bewoonster plaatsvind.
 

Een verzorgingshuis is inderdaad niet de partij die dit soort bevoegdheden heeft over een patiënt. Het zou voor jou wellicht al veel schelen als de instelling er zelf ook 'alles' aan zou hebben gedaan om dit te voorkomen.
Als je bezwaren voelt tegen het bellen van de arts met een dergelijk verzoek, zou ik dat bespreken. Ze zullen daar niet anders dan respectvol mee om kunnen gaan. Ik kan me je gedachte ook goed voorstellenen zou ook zo niet direct weten wat ik zelf zou doen in die situatie. Het is iets persoonlijks, dat je zelf ook meedraagt, zodat je die beslissing zelf moet nemen. Maar zoals gezegd; bespreek dit ook gerust met andere Febe-leden, daar kun je veel aan hebben.

Het beste ermee.

Met vriendelijke groet,
Marius Rebel

 

Ik zou graag willen weten hoe het zit, als je een functie lager gaat.
In oktober 2012 was ik EVV-er en was ik ingeschaald in schaal 40. Toen is er een re-organisatie geweest, en de EVV-ers zijn teamleidster geworden. Nu blijkt dat dit voor mij te hoog gegrepen is, en heb ik besloten om te stoppen met teamleidster. Nu bestaat de EVV-functie niet meer, en ben ik werkzaam als verzorgende IG. Toen ik teamleidster was, werd ik uitbetaald in schaal 45. Nu ik terug in de zorg ben, willen ze me weer uitbetalen in schaal 35 (wel het salaris wat ik oktober 2012 had, vergeleken bij de trede van schaal 35, en dan 2 tredes erbij geteld, omdat we 2 jaar verder zijn).
Mijn vraag is nu: Mogen ze salaris minderen? Mag ik 'eisen' dat ik op schaal 40 blijf? Wat zijn de CAO regels hierover.
Ik ben werkzaam in de ouderenzorg, in een instelling. De CAO VVT is voor mij van toepassing.

 

Goedemorgen,

Hierbij het antwoord op de vraag over het salaris bij een functiewijziging:

Als er ten tijde van de reorganisatie in 2012 een sociaal plan was, is er een kans dat het sociale plan hier nog iets over vermeld. Gezien de reeds verstreken tijd, acht ik deze kans klein, maar je weet nooit.

Als het sociale plan niets zegt over deze situatie, geldt dat de werkgever een redelijke afbouwingsregeling met je moet treffen. De salarisvermindering moet stapsgewijs, verspreid over een lagere periode plaatsvinden. Bij een langere periode moet je denken aan langer dan 6 maanden, korter dan 3 jaar. Gezien het feit dat je anderhalf jaar in de nieuwe functie zat, zou een jaar tot anderhalf redelijk zijn.

Met vriendelijke groet,

Mr. M. Rebel
advocaat

 

 

Ik ben sinds kort werkzaam in de thuiszorg. In het thuiszorgteam waar ik werkzaam ben, speelt al langere tijd seksuele intimidatie van een cliënt die wij in zorg hebben. Het team wil deze cliënt eigenlijk geen zorg meer verlenen, maar het management wil dit niet toestaan. Ik werk er nu sinds kort, ik ben jong, en de cliënt is mij aan het uitproberen hoe ver hij kan gaan. Ik heb nog niet veel ervaring in de zorg. Ik ervaar deze hele situatie als zeer onprettig. Ook omdat er zoveel druk is in het team hierover, kan ik hier niet makkelijk over praten. Nu was mijn vraag: welke rechten hebben wij als werknemer? Dit omdat ik merk dat we absoluut geen steun krijgen uit het management. Zouden jullie hierin iets kunnen betekenen voor mij?

 

Goedemorgen,

Hierbij de reactie op de vraag over seksuele intimidatie.

U zit in een lastig parket. Maar er zijn zeker mogelijkheden om dit op een goede wijze aan te pakken. Ik noem een aantal zaken die u kunt overwegen. Ik ken de concrete situatie niet en kan daardoor niet heel gericht de juiste actie aangeven.

  1. Praat er over met uw leidinggevende of begeleider. Geef aan als er grenzen overschreden worden of overschreden dreigen te worden en dat dit onacceptabel is.
  2. U kunt er ook met de vertrouwenspersoon binnen uw organisatie over spreken. Ik ga er van uit dat er één of meerdere vertrouwenspersonen zijn.
  3. Probeer met een aantal personen een gesprek te hebben met het management. Zie hiervoor ook punt 1 hierboven.
  4. Ga na of er een protocol is binnen uw organisatie die betrekking heeft op deze situatie. Ik veronderstel dat deze aanwezig zal zijn. U kunt de organisatie houden aan haar eigen protocol.
  5. Als dit alles geen effect heeft, kunt u het, wellicht samen met een paar collega’s hogerop zoeken binnen de organisatie. Bewandel dan wel eerst de weg van de zojuist genoemde punten.
  6. Bij alles geldt dat u enerzijds u te gedragen hebt als werknemer en niet op de stoel van het management kunt gaan zitten. Anderzijds speelt er een serieus probleem dat gewoon opgelost moet worden. Wat de inhoud moet zijn van die oplossing kan ik niet aangeven, dat moet in onderling overleg, waarbij recht wordt gedaan aan jullie en aan de patiënt.

Met vriendelijke groet,

Mr. M. Rebel
advocaat