Welkomstbrief

Beste student en/of werknemer in de gezondheidszorg,

Fijn dat u ervoor gekozen hebt om Febe te leren kennen! Febe is een vereniging van werkers in de gezondheidszorg op gereformeerde grondslag, die je verdieping, bezinning en contacten biedt. Of u nu werkzaam bent of gaat werken in een christelijke/reformatorische omgeving of juist in een seculiere omgeving, er kan een moment komen dat u tegen medisch-ethische problemen aan loopt en daarover met anderen wilt nadenken.

Febe organiseert diverse activiteiten, zoals (interactieve) lezingen, studiedagen en ledenvergaderingen. Daarnaast verschijnt drie keer per jaar het verenigingsblad ‘FebeZorg’. Hierin kunt u diverse medisch-ethische artikelen vinden, maar hierin is ook te lezen hoe Febe intern en extern bezig is om de doelstelling in de praktijk te brengen. Tevens geeft Febe regelmatig informatieve brochures uit, zoals ‘Solliciteren in de gezondheidszorg’ of ‘Hepatitis B-vaccinatie’. Op de website www.febezorg.nl wordt u op de hoogte gehouden van de meest actuele ontwikkelingen binnen Febe. Op de website is ook het zogenaamde ‘kennisplatform’ te vinden. Via het ‘kennisplatform’ kunnen vragen (anoniem) gesteld worden, die door een deskundige zullen worden beantwoord. De vragen en antwoorden worden anoniem op de website geplaatst.

Op de website kunt u de onderstaande documenten ter informatie vinden:

Verder zijn er door Febe en anderen de volgende brochures uitgegeven, die u ook op de website kunt terugvinden en eventueel kunt bestellen via de website of via het e-mailadres pr@febezorg.nl:

  • Hepatitis B-vaccinatie (5 euro)
  • Spiritualiteit (5 euro)
  • Dienstbaarheid (5 euro)
  • Euthanasie in de gezondheidszorg (8,00 euro)
  • Een lichtend licht, Het staan (van de christelijke werker) in de huidige gezondheidszorg (8,00 euro)
  • Solliciteren in de gezondheidszorg, Een uitdaging met hindernissen (8,00 euro)
  • Voorgaande jaargangen van FebeZorg (3,50 euro)

Als u lid wilt worden van Febe, dan kunt u via de website het digitale aanmeldingsformulier invullen. Daarna wordt u als lid toegevoegd aan onze ledenadministratie en ontvangt u automatisch alle post.Na het lezen van deze informatie hopen we, dat we u enthousiast gemaakt hebben om lid te worden van de vereniging Febe. De contributie per jaar is vastgesteld op 20 euro als studerend lid en 30 euro als lid.

Om alvast een indruk van Febe te krijgen, wordt de meest recente FebeZorg als welkomstgeschenk naar u opgestuurd. We hopen u spoedig te mogen ontmoeten!

Met vriendelijke groet,

 

Het bestuur van Febe

E-mailadres: info@febezorg.nl