Euthanasie in de Gezondheidszorg

De brochure geeft werkers in de gezondheidszorg handvatten voor het omgaan met problemen rond euthanasie en ander levensbeëindigend handelen in hun dagelijks werkdomein. Dit gebeurt naar aanleiding van juridische ontwikkelingen en praktijkervaringen.

Naast achtergrondinformatie geven de schrijvers inzicht in ethische, professionele en juridische argumenten en bespreken ze voorbeelden uit de praktijk. In dit alles is het Bijbelse principe van de beschermwaardigheid van het menselijk leven onder alle omstandigheden het uitgangspunt.

Juridisch Adviesbureau Gezondheidszorg (JAG). Vierde gewijzigde druk. 2012

102 pagina’s

€8,00