Een lichtend licht

Het staan in de huidige gezondheidszorg

Een praktische brochure ontstaan vanuit lezingen en workshops gehouden op een studiedag. Vanuit theologisch, ethisch en didactisch/communicatief perspectief bespreken de schrijvers op welke wijze christenen in relatie met bijvoorbeeld collega’s of patiënten behoren om te gaan met ethische beslissingen die in de gezondheidszorg worden genomen.

Febe.

Eerste druk, 2010

€4,00